۳ نوع امضا مهم در چک

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالات۳ نوع امضا مهم در چک
صادق asked 4 سال ago

سلام . میشه امضاهای چک را از لحاظ قانونی توضیح دهید ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

✍ در چک سه نوع امضا داریم که مهم هستند ، یک امضاء روی چک و دو امضاء در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک .
امضاء روی چک توسط صادر کننده چک صورت می گیرد و به آن معناست که به منظور پرداخت وجه چک امضاء و تحویل دارنده چک می شود .
لیکن امضای ظهرچک ، یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت .
اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می نامند .
اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادر کنننده امضاء نماید بدین مفهوم است که من ضمانت می کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می توانید وجه آن را از من مطالبه کنید ، این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می شود .
اگر پشت یک فقره چک امضاء شده باشد و عبارت به عنوان ضمانت و به عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضاء در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->