گرفتن حکم فسخ اجاره از دادگاه توسط موجر

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتگرفتن حکم فسخ اجاره از دادگاه توسط موجر
سارا asked 4 سال ago

موجر با چه شرایطی میتواند حکم تخلیه خانه را برای مستاجر بگیرد ؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

مطابق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ، موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند . دادگاه ضمن‌ حکم فسخ اجاره ، دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این‌حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل ، تخلیه خواهد شد : « در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه ( در موردی که‌ اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد ) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد .
در این مورد اگر اجاره‌ نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌ بها را درخواست نماید .» هر‌گاه پس از صدور اجرائیه، مستأجر اجاره آپارتمان عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ، ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌ بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید .
هر‌گاه اجاره‌ نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌ بها به دادگاه مراجعه کند .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->