پاسخ استعلام ثبت و تصریح وجود تعارض

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتپاسخ استعلام ثبت و تصریح وجود تعارض
مینا صمدی asked 4 سال ago

سلام حضور اساتید آیا ادارات ثبت به هنگام صدور پاسخ استعلام مکلف به تصریح وجود تعارض سند مالکیت اعم از مقدم یا موخر میباشند.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
احسان سعیدی answered 4 سال ago

همینکه ثبت ازوجود صدوراسناد مالکیت معارض مطلع شد باید مراتب رابکلیه دفاتر حوزه ثبتی خود بخش نامه نموده ودفاتر هم باید دفاتری برای ثبت چنین املاکی داشته باشند تاهریک از مالکین ملک اعم از دارنده سند مالکیت اصیل ومعارض بخواهند معامله ای نمایند تکلیف دفتر وصاحبان اسناد مشخص باشد.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->