وضعیت چک پس از فوت صادر کننده آن

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتوضعیت چک پس از فوت صادر کننده آن
زهرا asked 4 سال ago

چنانچه صادر کننده چک فوت کند ، وضعیت چک پس از فوت چگونه می شود ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
احسان سعیدی answered 4 سال ago

چنانچه صادر کننده چک فوت کند، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند، چرا که این تصمیم در زمان حیات وی اتخاذ شده است.
???? این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، نیز مصداق دارد.
???? چرا که مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی، بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار متوفی حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند.
???? از طرفی به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->