مسوولیت پزشک در قبال جراحی منجر به فوت

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمسوولیت پزشک در قبال جراحی منجر به فوت
زهرا asked 4 سال ago

اگر جراحی منجر به فوت بیمار شود، آیا پزشک مسوولیتی دارد؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
مارال answered 4 سال ago

مسوولیت انتظامی یا کیفری جراح درصورتی است که اولا درانجام عمل جراحی تقصیر یا قصوری از ناحیه وی صورت گرفته بأشد و ثانیا بین تقصیر یا قصور وی و مرگ بیمار رابطه علیت و سببیت برقرارباشد. به این معنی که اگرکوتاهی و تخلف پزشک جراح نبود، بیمار فوت نمی شد. نکته حائز اهمیت در این رابطه اینکه گاهی علل و عوامل متعددی درفوت بیمار تأثیر گذارند و تنها یک علت را نمی توان مقصردانست. مثلا کوتاهی کادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از این قبیل که دراین صورت تمامی عواملی که درمرگ بیمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیرعوامل دخیل دراین امر، بین آنها تقسیم خواهد شد.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->