طرح دعوا برای وصول وجه چک ؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتطرح دعوا برای وصول وجه چک ؟
مجید asked 4 سال ago

سلام . آیا  برای وصول وجه چک نیاز به طرح دعوا می باشد ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

مطابق ماده ۲۳ اصلاحی قانون جدید چک : برای وصول وجه چک نیاز به طرح دعوا نیست و مستقیم اجراییه صادر می شود و دادگاه اجراییه صادر می کند چون چک خودش سند طلبکاری است و دلیل دیگری برای اثبات ندارد و بنابراین کسی که ادعا کند چک بابت امانت بوده یا ربوی بوده و … باید طرح دعوا کند نه دارنده چک اگر صادرکننده ادعا مبنی بر امانی بودن چک  دارد می تواند دادخواست ابطال اجراییه بدهد و طرح دعوا کند .
برای وصول وجه چک از طریق دادگاه دو راه داریم :
۱- مستقیم به اجرای دادگاه می رویم درخواست صدور اجراییه می کنیم طبق قانون جدید . برای وصول وجه چک و حق لوکاله وکیل اما خسارت تاخیر تادیه از این طریق قابل وصول نیست .
۲- طرح دعوا می کنیم تا به روند اجرا برسیم این راه برای چکهایی که تاخیر تادیه زیادی دارند بهتر است تا خسارت تاخیر تادیه را نیز مطالبه کنیم و اگر از طریق اجرای دادگاه برای وصول استفاده کنیم و تاخیر تادیه هم بخواهیم مجدد برای خسارت تاخیر تادیه باید جداگانه طرح دعوا کنیم .
آیا در مورد چک هایی که قبل از تصویب قانون جدید صادر شده اند می توان از طریق درخواست صدور اجراییه مطالبه وجه نمود؟
چک های سابق را می توان درخواست اجراییه داد چرا که این مقرره شکلی است و قوانین شکلی عطف به ماسبق می شود و اثری فوری دارند بنابراین چک هایی هم که قبل از قانون جدید صادر شده و مبلغ آن وصول نشده می توان از طریق اجرای دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه کرد و لزومی ندارد از طریق طرح دعوا در دادگاه به اجرا برسیم و مطالبه وجه کنیم.( ماده۹ جدید ۲۳ اصلاحی جدید)
برای مطالبه وجه چک چه دعوایی باید طرح کرد ، دعوای کیفری یا دعوای حقوقی؟
برای مطالبه وجه چک هم می توان از طریق مراجع حقوقی اقدام کرد و هم از طریق مراجع کیفری ، اما شکایت کیفری مشروط به شرایطی می باشد .
در چه صورتی می توان وجه چک را از طریق شکایت کیفری مطالبه نمود؟
مطابق ماده ۸ قانون صدور چک در صورتی که در مورد چک گواهی عدم پرداخت صادر شود می توان شکایت کیفری کرد.
بنابراین مطابق ماده ۸ و ماده ۱۱ قانون صدور چک در صورتی می توان نسبت به مطالبه وجه چک شکایت کیفری کرد که :
۱- دارنده چک حداکثر ظرف ۶ ماه برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده باشد .
۲- گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شده باشد .
بعد از صدور گواهی عدم پرداخت حداکثر ظرف ۶ ماه اقامه دعوای کیفری کند اگر ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد و شکایت کیفری نکنیم دیگر حق شکایت نداریم و می توانیم برای مطالبه وجه چک از طریق مراجع حقوقی و از دو روش طرح دعوا یا تقاضای صدور اجراییه از اجرای احکام دادگاه ها استفاده کنیم .
نکته : رسیدگی در دادسرا در مورد شکایت کیفری چک مطابق ماده ۱۶ قانون صدور چک ، فوری و خارج از نوبت خواهد بود و همچنین رسیدگی در دادگاه های حقوقی خارج از نوبت و فوری خواهد بود .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->