دریافت خسارت تاخیر تادیه

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتدریافت خسارت تاخیر تادیه
زهرا asked 4 سال ago

 با سلام . آیا طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود ، بابت تأخیر بدهکار ، از وی خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه مجدی answered 4 سال ago

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود ، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی ، از وی خسارت تأخیر تأدیه بگیرد . اما برای این کار چند شرط وجود دارد :
طلب از نوع وجه رایج باشد . پس برای مثال، بابت محصولات صنعتی ، مواد غذایی و … نمی توان دیرکرد گرفت .
طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار ، ارسال اظهارنامه است . همچنین تقدیم دادخواست ، به منزله مطالبه طلب است . از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر ، زمان درخواست طلب است ، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید .
بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و … فاقد توانایی مالی تلقی می شوند .
بدهکار یا همان مدیون ، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری نموده باشد .
@

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->