دادگاه مربوط به طرح دعوی ضرر و زیان

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتدادگاه مربوط به طرح دعوی ضرر و زیان
سارا asked 4 سال ago

دعوای ضرر و زیان در کدام دادگاه طرح شود؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
احسان سعیدی answered 4 سال ago

 اگر دعوا مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد ، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می تواند دعوای حقوقی را پس گرفته و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این درحالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود. اما به یکی از دلایل مندرج در قانون ، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند. لازم به ذکر است  چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد، دیگر نیازی نیست که دوباره هزینه‌ ای بابت دادرسی بپردازد.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->