امتناع مالک از پرداخت سهم مشاعات

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتامتناع مالک از پرداخت سهم مشاعات
دانیال asked 4 سال ago

 در صورت امتناع مالک ( یا استفاده کننده ) از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک . چه اقدامی برای گرفتن سهم مشاعات می توان انجام داد؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه مجدی answered 4 سال ago

 مطابق ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره یک الحاقی آن ، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک ، مدیر یا هیئت مدیره می تواند به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن ، هزینه‌ها مربوطه را مطالبه نماید .  چنانچه مالک یا استفاده‌ کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه بدهی خود را نپردازد ، مدیر یا هیات مدیره می‌توانند از ارائه خدمات مشترک از قبیل ، شوفاژ ، تهویه مطبوع ، آب گرم ، برق ، گاز و … جلو گیری نماید و در صورتی که مالک یا استفاده‌ کننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند ، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیره برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده ، مکلف به صدوراجراییه می باشد ، همچنین‌ اگر عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد ، مستندا به تبصره یک ماده ۱۰ مکرر قانون مزبور ، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه تقدیم مراجع قضایی نمایند .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->