کار کردن زن و رسیدن حقوق به مرد ؟

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقکار کردن زن و رسیدن حقوق به مرد ؟
دانیال asked 4 سال ago

آیا چنانچه شوهر شرط کند که زن در خانه شوهر شاغل شود و مزایا و حقوقش به اختیار شوهر باشد و بابت آن نیز تعهدی از زن بگیرد، آیا شوهر می‌تواند در آن تصرف داشته باشد؟
 
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
مارال answered 4 سال ago

مطابق ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
از جمله آثار این اصل نفی قیومیت و سلطه مرد بر دارایی زن می باشد.
مگر اینکه زوجین در این رابطه توافقی نموده باشند که تبعیت از توافق صورت گرفته بسیار بستگی به ماهیت حقوقی آن داشته؛ چه بسا مواردی که امکان برهم زدن توافق مزبور وجود داشته و زوجه از این حیث مسئولیتی نداشته باشد.
در ضمن اشتغال زوجه منوط به إذن شوهر نبوده تا در ازای آن حقوق وی را طلب نماید؛ بلکه زن می تواند در خارج از خانه کار نماید و شوهر صرفا در مواردی می تواند زوجه را از اشتغال منع نماید که شغل مزبور منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->