پراخت دیه بر عهده بیت المال ؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتپراخت دیه بر عهده بیت المال ؟
سارا asked 4 سال ago

⁣در چه مواردی پراخت دیه بر عهده بیت المال است ؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
ابراهیم answered 4 سال ago

اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد.
دفاع در مقابل تهاجم دیوانه.
در قسامه، سوگند خورندگان همگی بر برائت خود سوگند یاد کنند.
در مواردی که جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص متمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص نباشد.
هرگاه در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار دسترسی به مرتکب ممکن نباشد و مرتکب مالی نداشته باشد،در غیر قتل دیه بر بیت المال هست؛ همچنین در جنایت شبه عمدی و خطای محض. و در قتل در صورت نبود عاقله جانی یا عدم تمکن او دیه بر بیت المال هست.
در جنایاتی که عاقله مسئول پرداخت دیه است، در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن او.
هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب جنایت بر کسی شود.
شخصی که از ممنوعه بودن ورود به منطقه ای آگاهی نداشته، وارد شود و مورد هدف قرار گیرد.
در صورتی که در دادگاه نوبت به سوگند متهم برسد و وی بر برائت خود سوگند یاد کند.
چنانچه پس از اجرای حکم قصاص، عدم صحت حکم محرز شود.
 اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود و یا بر اثر ازدحام کشته شود.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->