نوشتن فک رهن به تعداد سند

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکننوشتن فک رهن به تعداد سند
آریا asked 4 سال ago

سلام. برای ششدانگ پلاک ثبتی بعدازفوت مالک به تعداد وراث که۸نفرهستن ۸جلدسندمالکیت صادرشده.
اصل ومازادآن۸جلدسند طی ۲فقره سنددررهن بانک رفته.
سوال اینکه برای فک رهن به تعداد ۸جلد سند.۸فقره فک رهن نوشته بشه،؟
برای مازادهم که سندجداگانه نوشته شده فک رهن چگونه خواهدبود؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
احسان سعیدی answered 4 سال ago

دوست گرامی
اگر برای وارث اسنادمالکیت باصفحه وثبت ودفتر متفاوت صادر شده باشد همانظور که برای تنظیم سند برای هرصفحه وثبت ودفتر یک استعلام جداگانه لازم است درموقع فک رهن ویافسخ هم باید برای هرصفحه وثبت ودفتر هم یک فقره اطلاعنامه فک رهن یافسخ صادر شود تادرموقع عمل به دفتر وصفحه وثبت مربوطه رجوع ومراتب فک رهن درملاحظات ثبت وصفحه مربوطه قید شود ضمنا صدور تعددفک رهن دلیل براخذ تحریر برای هرفک رهن ثبت وصفحه نخواهد شد وصرفا تحریر دوفقره فک رهن اصل ومازاد باید وصول شود.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->