مطالبه وجه چک از طریق شکایت کیفری

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمطالبه وجه چک از طریق شکایت کیفری
رضا asked 4 سال ago

در چه صورتی می توان وجه چک را از طریق شکایت کیفری مطالبه نمود؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه مجدی answered 4 سال ago

مطابق ماده ۸ قانون صدور چک در صورتی که در مورد چک گواهی عدم پرداخت صادر شود می توان شکایت کیفری کرد.
بنابراین مطابق ماده ۸ و ماده ۱۱ قانون صدور چک در صورتی می توان نسبت به مطالبه وجه چک شکایت کیفری کرد که :
۱-دارنده چک حداکثر ظرف ۶ ماه برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده باشد.
۲-گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شده باشد.
بعد از صدور گواهی عدم پرداخت حداکثر ظرف ۶ماه اقامه دعوای کیفری کند اگر ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت بگذرد و شکایت کیفری نکنیم دیگر حق شکایت نداریم و می توانیم برای مطالبه وجه چک از طریق مراجع حقوقی و از دوروش طرح دعوا یا تقاضای صدور اجراییه از اجرای احکام دادگاه ها استفاده کنیم .
نکته: رسیدگی در دادسرا در مورد شکایت کیفری چک مطابق ماده ۱۶ قانون صدور چک ، فوری و خارج از نوبت خواهد بود وهمچنین رسیدگی در دادگاه های حقوقی خارج از نوبت و فوری خواهد بود

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->