مطالبه ضرر و زیان توسط شاکی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتمطالبه ضرر و زیان توسط شاکی
مریم asked 4 سال ago

شاکی می‌تواند جبران تمام‌ ضرر و زیان‌ های  ناشی از جرم را مطالبه نماید ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

مطابق ماده ۱۴ قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شاکی می‌تواند جبران تمام‌ ضرر و زیان‌های مادی‌ و معنوی‌ و… ناشی از جرم را مطالبه نماید و تبصره ۱ این ماده ، زیان معنوی را تعریف نموده و بیان داشته که « زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک ‌حیثیت و اعتبار شخصی و خانوادگی یا اجتماعی است . دادگاه مـی‌تواند علاوه بر صـدور حکـم به جبران خـسارت مالی به رفع زیان به طرق دیگر از قبیل اقدام ‌به‌ عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال‌ آن‌حکم نماید » . برای تقویم خسارت ‌مالی زیان‌ معنوی ، دادگاه می‌تواند با اخذ نظر کار‌شناس به نحوی که در این تبصره آمده اقدام نماید .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->