مطالبه افت قیمت اتومبیل در تصادفات رانندگی

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال خودرومطالبه افت قیمت اتومبیل در تصادفات رانندگی
یاسر asked 4 سال ago

آیا افت قیمت اتومبیل قابل مطالبه است؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
احسان سعیدی answered 4 سال ago

✅ افت قیمت که در تصادفات رانندگی مخصوصاً درخصوص تصادف ماشین‌های نو حاصل می‌شود چنانچه در نظریه کارشناس نیز ذکر شده باشد همراه با سایر خسارت‌های وارده به ماشین در حد قراردادی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجود دارد قابل مطالبه است و ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی توسط وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳/۹/۱۳۴۵ نیز مؤید این موضوع است.
???? ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی:
ماده ۲ – کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه که برای رسیدگی به امور تصادفات رانندگی تعیین می‌شوند مکلفند علت وقوع تصادف و‌چگونگی آن را صریحاً با تشریح وضع محل تصادف در صورت مجلس قید و میزان خسارت وارده به وسیله نقلیه را اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی‌که در نتیجهتصادف حاصل می‌شود معلوم نمایند، در صورتی که تعیین میزان خسارت در محل ممکن نباشد می‌توان آن را موکول به بازدید بعدی در‌تعمیرگاه نمود مندرجات صورتمجلسی که به طریق فوق تنظیم می‌گردد معتبر است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->