مطالبه اجرت المثل ایام زندگی بعد از فوت زوجه

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقمطالبه اجرت المثل ایام زندگی بعد از فوت زوجه
سارا asked 4 سال ago

 زن می تواند بعد از مرگ همسرش نیز ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را مطالبه نماید؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
راهیل answered 4 سال ago

مطابق مقررات ، زن می تواند بعد از مرگ همسرش نیز ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را مطالبه نماید .
منظور از اجرت‌المثل این است که زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است . این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است .
تمکین عام به معنای حضور زن در زندگی مشترک و عمل به وظایفی است که شرع و قانون تعیین کرده است‌.
مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود . ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد ، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه مطالبه می‌کنند .
تمکین خاص نیز به معنای عمل کردن زن به وظایف زناشویی است . حال اگر زن در طول زندگی مشترک و در خانه همسر خود ، کاری به جز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد ، مستحق پاداشی است که به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود .
قانون در صورت فوت شوهر ، تکلیف این پرداخت را نیز معلوم کرده است که برابر آن: زوجه می‌تو اند در صورت مطالبه ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک خود را از ماترک زوج متوفی با جلب نظر کارشناس مطالبه کند

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->