محجور چه کسی است ؟

ستاره asked 4 سال ago

سلام . آیا محجور بموجب قانون مجاز به دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود می باشد ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

مطابق ماده ۱۲۰۷ ق . م ، محجور به کسی گفته می شود که : بدلیل این که خیر و صلاح خود را در امور مالی تشخیص نمی دهد و بموجب قانون مجاز به دخل و تصرف در اموال و حقوق مالی خود نبوده ، بلکه اداره اموال وی بر عهده ولی ، وصی یا قیم وی گذاشته می شود و برابر ماده مذکور محجورین به سه دسته تقسیم می شوند :
۱ ) صغار یا همان اطفال
طفل یا صغیر کسی است که هنوز به سن بلوغ قانونی نرسیده است . بلوغ قانونی در پسر پانزده سال قمری و در دختر نه سال قمری است .
۲ ) مجانین
مجنون کسی است که کلا فاقد عقل بوده و به عبارتی عقل او زایل باشد .
۳) افراد غیررشید
غیر رشید یا سفیه کسی است که طفل یا مجنون نبوده ، اما مصلحت خود را از نظر مالی تشخیص نمی دهد و به عبارتی متوجه حساب و کتاب و ارزش پول نبوده و آن را به طرز غیر عادی هدر می دهد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->