لیست اموال غیر قابل توقیف

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقلیست اموال غیر قابل توقیف
مریم asked 4 سال ago

سلام . آیا اگر زوجه  شکایت کند . می تواند کلیه اموال زوج را توقیف کند ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
رحمانی answered 4 سال ago

✍ مطابق مقررات‌ اموال ذیل قابل توقیف نمی باشد .
۱ ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد .
۲ ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است .
۳ ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود .
۴ ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها .
۵ ـ وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران‌، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است .
۶ ـ تلفن مورد نیاز مدیون
۷ ـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->