قبول ترکه توسط ورثه و مسؤلیت ادای تمامی دیون

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتقبول ترکه توسط ورثه و مسؤلیت ادای تمامی دیون
زهرا asked 4 سال ago

 در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند. باید دیون را بدهند ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
بسطام answered 4 سال ago

مطابق مقررات ، در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هریک مسؤل اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود‌، مگر اینکه ثابت نمایند دیون متوفی بیشتر از ترکه بوده یا پس از فوت متوفی ، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است و  باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست ، در اینصورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->