قانون جدید تخفیفات بیمه

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنقانون جدید تخفیفات بیمه
وحید asked 4 سال ago

سلام . آیا قانون تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو تابع قوانینی خاص است ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
کریمی answered 4 سال ago

قانون جدید تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو
یکسال عدم خسارت ۵%
۲ سال عدم خسارت ۱۰%
۳ سال عدم خسارت ۱۵%
۴ سال عدم خسارت ۲۰%
۵ سال عدم خسارت ۲۵%
۶ سال عدم خسارت ۳۰%
۷ سال عدم خسارت ۳۵%
۸ سال عدم خسارت ۴۰%
۹ سال عدم خسارت ۴۵%
۱۰سال عدم خسارت ۵۰%
۱۱سال عدم خسارت ۵۵%
۱۲سال عدم خسارت ۶۰%
۱۳سال عدم خسارت ۶۵%
۱۴سال عدم خسارت ۷۰%
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
یکبار خسارت مالی ۲۰% کاهش تخفیفات
یکبار خسارت جانی ۳۰% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت مالی ۳۰% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت جانی ۷۰% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت مالی ۴۰% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت جانی ۱۰۰% کاهش تخفیفات
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->