فسخ نکاح بعد از عقد

علی asked 4 سال ago

بنده با دختری ازدواج کرده ام اما بعد از عقد متوجه شده ام ایشان باکره نیستند . آیا امکان جدا شدن و فسخ نکاح وجود دارد یا خیر؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
راهیل answered 4 سال ago

 باتوجه به نص صریح قانونی مدنی . بله شما میتوانید نکاح را فسخ کنید .

ماده ۱۱۲۸ – هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد ازعقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقدتصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد.
جالب آنکه ماده صراحت دارد خواه وصف مذکور د عقد تصریح شده باشد یا خیر.
البته نه هر وصفی، وصفی که از اهمیتی معقول برخوردار باشد

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->