فروش مال غیر جرم حقوقی است یا کیفری؟

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال خودروفروش مال غیر جرم حقوقی است یا کیفری؟
نادر حسن زاده asked 4 سال ago

اگه یه نفر ملکی رو یه بار به صورت قولنامه ای بفروشه یه بار هم به صورت وکالتی آیا میشه تحت عنوان فروش مال غیر شکایت کرد و اینکه جنبه حقوقی داره یا کیفری؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
2 Answers
احسان سعیدی answered 4 سال ago

اگر وقت وکالت نامه به معنای انتقال باشه به معنای معامله باشه و منافی حقوق فروشنده اول باشه انتقال مال غیر هست ولی اگر وکالت به معنای معامله نباشه و منافی معامله اول نباشه انتقال مال غیر نیست

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
احسان سعیدی answered 4 سال ago

اگر وقت وکالت نامه به معنای انتقال باشه به معنای معامله باشه و منافی حقوق فروشنده اول باشه انتقال مال غیر هست ولی اگر وکالت به معنای معامله نباشه و منافی معامله اول نباشه انتقال مال غیر نیست

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->