شرایط تخلیه مورد اجاره مسکونی

سوالات دیگراندسته بندی: نقل و انتقال مسکنشرایط تخلیه مورد اجاره مسکونی
یاسر asked 4 سال ago

 مطابق مقررات ، برای تخلیه مورد اجاره مسکونی چه شرایطی باید لحاظ شود ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

✍ مطابق مقررات ، برای تخلیه مورد اجاره مسکونی باید .
اولآ ؛ یا مدت اجاره منقضی شده باشد .
ثانیآ ؛ یا مستاجر بیش از سه ماه اجاره بهاء را پرداخت نکرده باشد .
ثالثآ ؛ یا مستآجر خلاف مندرجات قرارداد اجاره اقدام نموده باشد .
رابعآ ؛ قرارداد اجاره به امضاء دو نفر شاهد رسیده باشد .
خامسآ ؛ پول پیش اجاره نیز به حساب مستآجر یا دادگستری واریز شده باشد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->