شرایط به اجرا در آوردن حکم

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتشرایط به اجرا در آوردن حکم
زهرا asked 4 سال ago

  وقتی حکمی صادر می‌شود ، برای به اجراء در آوردن آن چه شرایطی لازم است ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

مطابق مقررات ، وقتی حکمی صادر می‌شود ، برای به اجراء در آوردن آن شرایطی لازم است ، یکی از آن شرایط این است که ،
باید برای حکم اجرائیه صادر و این اجرائیه نیز به محکوم علیه ابلاغ شود و برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ، همین که اجرائیه به محکومٌ‌ علیه ابلاغ شد ، وی موظف است ، ظرف مدت ۱۰ روز ، مفاد آن را اجرا کند و در صورت عدم اجرای حکم در مهلت مقرر ، مطابق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی ، محکومٌ‌له
می تواند درخواست کند تا معادل محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف و مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی ، اگر محکومٌ‌علیه ، کارمند باشد ، محکومٌ‌ له می‌تواند تقاضا کند که حقوق و مزایای محکومٌ‌علیه ، در‌ صورت تآهل یک‌ چهارم و مجرد ، یک‌ سوم را به نفع آن توقیف نمایند .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->