شرایط بازنشستگی از نظر سن و سابقه

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتشرایط بازنشستگی از نظر سن و سابقه
رضا asked 4 سال ago

 شرایط بازنشستگی از نظر سن و سابقه برای آقایان و خانم ها چیست ؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
دریا answered 4 سال ago

مطابق مقر ات ، شرایط بازنشستگی از نظر سن و سابقه در حال حاضر برای آقایان وخانم ها به شرح ذیل می باشد :
۱ – برابر تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ، دارا بودن ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار .
۲ – طبق تبصره ۳ ماده ۷۶ ، داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرایط سنی برای مردان و زنان .
۳ – مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ ، داشتن ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زیان آور و بدون شرایط سنی .
۴ – داشتن شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون و تبصره های آن .
۵ – برابر ماده ۷۶ ، داشتن ۲۰سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ۶۰سال و ۵۵ سال سن .
۶ – برابر تبصره ۱ ماده ۷۶ ، داشتن ۵۰ سال سن و۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه برای مردان و برای زنان ۳۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن می باشد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->