دادخواست اعسار زوج برای دادن مهریه

سوالات دیگراندسته بندی: ازدواج و طلاقدادخواست اعسار زوج برای دادن مهریه
صادق asked 4 سال ago

پس از صدور حکم به مهریه، زوج دادخواست اعسار و تقسیط تقدیم می کند و محکوم به تقسیط می شود. در جریان اجراء طرفین پرونده سازش و محکوم له با ارائه لایحه ای اعلام می دارد که با هم سازش و اعلام رضایت نموده و تقاضای مختومه شدن پرونده را می نماید و هر گونه ادعای حقوقی و کیفری را از خود سلب می کند. زوجه متعاقبا مراجعه و اظهار می دارد با توجه به عدم پایبندی زوج به تعهدات مقرر که منجر به اعلام رضایت وی شده و این که
منظور وی از اعلام رضایت بذل مهریه نبوده، تقاضای ادامه عملیات اجرایی را می نماید. با توجه این که خواسته مطالبه مهریه قبلا رسیدگی و به لحاظ اعتبار امر مختومه قابلیت رسیدگی را ندارد، آیا درخواست زوجه مبنی بر ادامه عملیات اجرایی وجاهت قانونی دارد؟
آیا برای زوجه راهکاری جهت وصول مهریه در این گونه موارد وجود دارد؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه مجدی answered 4 سال ago

بازگشت به استعلام شماره ۴۰۰۰۰/۴۶۱/۹۰۳۵ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۸ به شماره ثبت وارده ۱۵۵۳ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۸ ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
هرگاه محکوم له و محکوم علیه سازش نمایند یا «بین خودشان» ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، به نظر می رسد با سازش طرفین و یا ترتیبی که «بین خودشان» مقرر نموده اند، عملیات اجرایی خاتمه می یابد و در حقیقت محکوم له در اجرای ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به طور ضمنی رضایت خود مبنی بر تعطیلی عملیات اجرایی را به دادگاه اعلام نموده است. بنابراین در این حالت اختلافات بعدی تأثیری در قضیه ندارد و موجب نمی شود که پرونده اجرایی مجدد به جریان افتد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->