حق انتخاب و تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحق انتخاب و تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری
مریم asked 4 سال ago

حق انتخاب و تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری را توضیح دهید ؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه answered 4 سال ago

حق انتخاب و تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری:
انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا ست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته :
« هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به عوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
????تعداد وکیل در امور حقوقی:
در کلیه امور حقوقی مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر (دو وکیل) انتخاب نمایند.
????تعداد وکیل در امورکیفری:
در محاکم کیفری ٢هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣۴۶ق.آ.د.ک حداکثر می توانند (دو وکیل) انتخاب نمایند.
#درمحاکمکیفرییک هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده٣٨۵ق آ د ک (حداکثر ٣ و…

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->