حق انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتحق انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری
علی asked 4 سال ago

حق انتخاب و تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری چگونه است ؟

 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
کسری answered 4 سال ago

انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا ست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته:
« هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به عوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»
????تعداد وکیل در امور حقوقی:
در کلیه امور حقوقی مستندا به ماده ٣١ ق.آ.د.م طرفین میتوانند حداکثر (دو وکیل) انتخاب نمایند.
????تعداد وکیل در امورکیفری:
در محاکم کیفری ٢هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣۴۶ق.آ.د.ک حداکثر می توانند (دو وکیل) انتخاب نمایند.
#درمحاکمکیفرییک هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده٣٨۵ق آ د ک (حداکثر ٣ وکیل) انتخاب نمایند.
دادسراودرمرحلهتحقیقاتمقدماتی متهم صرفا (یک وکیل) میتواند انتخاب نماید و تنها یک وکیل می تواند همراهی بکند.
مگراینکهحکمتبصره_ماده٣۴۶ق.آ.د.ک را که مقرر داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ،طرفین می توانند حداکثر (دو وکیل) در دادگاه انتخاب نمایند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .
????برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده مگر اینکه حکم ماده٣١ق.آ.د.م در انتخاب حداکثر دو وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی میکنند را به لحاظ اطلاق عبارات،شامل موارد مذکور نیز بدانیم.
????در چه مواردی تشکیل جلسه بدون حضور وکیل متهم ،ممنوع و فاقداعتبار است؟
مستنداً به ماده٣۴٨ ق.آ.د. ک ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذکور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری است.
طبق ماده۴١۵ قانون پیش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->