تبدیل چک از کیفری به حقوقی

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتتبدیل چک از کیفری به حقوقی
مجید asked 4 سال ago

چکی به مبلغ ۳۰ تومان از شخصی را به تاریخ همان روز برگشت زده ام . طی دادخواستی به علت اینکه چک را قبلا به من داده است . دادگاه منع تعقیب صادر کرده است ، آیا دادگاه می تواند این چک را از حالت کیفری به حقوقی تبدیل کند؟ من چگونه می توانم به این پول برسم و طی چه مراحلی زودتر به پولم دست پیدا کنم ؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
تولایی answered 4 سال ago

 
مطابق ماده ۱۳ قانونِ صدور چک در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
????الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
????ب- هر‌گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
????ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
????د- هر‌گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
????ه – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
بنابراین صرف اینکه تاریخ چک روز باشد یعنی چک وعده دار نباشد به معنای امکان شکایت کیفری نمی باشد. لکن در صورتی که چک قابل تعقیب کیفری نباشد از طریق حقوقی یا اجرای ثبت قابل پیگیری خواهد بود .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->