انواع دادخواست

داریوش asked 4 سال ago

سلام . میشه انواع دادخواست را توضیح دهید ؟
 

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
الهه مجدی answered 4 سال ago

انواع دادخواست
۱ )دادخواست نخستین : سندی است که به وسیله آن خواهان با تسلیم ادعاها،ادله و خواسته خود به دادگاه درخواست رسیدگی و صدور رای میکند که در واقع دادرسی در این مرحله آغاز میشود.
۲ )دادخواست واخواهی : محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند.
۳ )دادخواست طاری : دادخواستی که در جریان دعوای اقامه شده تقدیم میگردد که این دادخواست باید با دادخواست در حال اقامه ارتباط کامل داشته باشد یا سر منشایی از آن باشد.
۴ )دادخواست اضافی : سندی است که خواهان علاوه بر دعوای قبلی دعوای دیگری مطرح میکند.
۵)دادخواست متقابل : سندی است که خوانده اصلی متقابلا علیه خواهان اصلی دعوایی مطرح میکند.
۶ )دادخواست جلب ثالث : سندی که به وسیله ان شخص ثالث به دادرسی جلب میشود.
۷)دادخواست ورود ثالث : سندی که به وسیله ان شخص ثالثی وارد دادرسی میشود.

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->