اضافه بنا زائد بر مساحت درج‌شده

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاضافه بنا زائد بر مساحت درج‌شده
کاوه asked 4 سال ago

 در صورتیکه اضافه بنا ، زائد بر مساحت درج‌شده در پروانه ساختمانی واقع شود  . مشکلی به وجود می آید ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
کریمی answered 4 سال ago

مطابق مقررات ، در صورتیکه اضافه بنا ، زائد بر مساحت درج‌شده در پروانه ساختمانی واقع شود و در محدوده استفاده از اراضی باشد ، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند در صورت عدم‌ضرورت بجای قلع اضافه‌بنا با عنایت به موقعیت ملک از نظر مکانی ، رأی به اخذ جریمه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجادشده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی صادر و شهرداری را ملکف به وصول جریمه کند و در صورتی که جریمه‌شده از پرداخت جریمه خودداری کند ، شهرداری را ملکف کرده با ارجاع مجدد پرونده به کمسیون ماده ۱۰۰ صدور رأی تخریب را تقاضا کند که کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام مقتضی را به عمل خواهد آورد .
تخلفات ساختمانی عدم احداث پارکینگ در کمیسیونماده ۱۰۰

در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ احداثی و همچنین عدم امکان برای اصلاح آن ، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند با توجه به موقعیت ملک و نیز نوع استفاده از فضای پارکینگ،، رأی به اخذ جریمه صادر کند ، اما اگر تبدیل مجدد فضا به پارکینگ امکان‌پذیر باشد ، کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند رأی به اخذ جریمه صادر کند .
تخلفات ساختمانی تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی
در خصوص تجاوز به معابر شهری ، مالک موظف است در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمانی و طرح‌های مصوب ، موارد اصلاحی را رعایت کرده و در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون پروانه ، تجاوزی در این مورد صورت پذیرد، شهرداری در این مورد مکلف است از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری و پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند .
تخلفات ساختمانی مهندس ناظر در کمیسیون ماده ۱۰۰

در خصوص مهندس ناظر ساختمانی باید گفت : آن‌ها مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان‌هایی که به مسئولیت آن‌ها احداث می‌شود از لحاظ درستی موارد ساختمانی با مشخصه‌های درج‌شده در پروانه و نقشه‌های ساختمانی و دیگر موارد به صورت مستمر نظارت داشته و در پایان کار درستی ساختمان با پروانه و نفشه‌ها و دیگر موارد را گواهی کنند و چنانچه مهندسین ناظر برخلاف واقع اقدام به صدور گواهی کنند یا اینکه تخلفات موجود را به‌موقع به شهرداری اعلام نکنند و نتیجتاً موضوع منتهی به طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شود و مطابق با تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری منجر به صدور رأی به جریمه یا تخریب ساختمانی شود ، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند .
تخلفات ساختمانی احداث ساختمان مغایر با کاربری
در خصوص شهرداری‌ها ، در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه و تنظیم شده است ، آن‌ها مکلفند مطابق ضوابط مذکوره در پروانه ساختمانی ، نوع استفاده از ساختمان را قید و در صورتی که برخلاف موارد درج‌شده در پروانه ساختمانی ، در منطقه غیرتجاری ، محل کسب یا پیشه یا تجارت ساخته شود ، شهرداری مورد را به کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح کند و کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر ، با تعیین مهلتی مناسب که نباید از ۲ ماه تجاوز کند، در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند.
تخلفات ساختمانی عدم استحکام بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰
در خصوص عدم استحکام بنا از لحاظ فنی ، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به رفع نقص در یک دوره زمانی خاص می‌دهد و اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم‌ سازی نباشد یا مالک در زمان تعیین‌شده نسبت به مقاوم‌سازی آن اقدامات لازم را به عمل نیاورد، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به قلع و قمع بنا صادر می‌کند که به اجرا گذاشته می‌شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی‌تواند در چنین مواردی با صدور رأی نسبت به جریمه ، موجبات وجود ساختمانی غیر مستحکم که موجب خطر است را فراهم کند و چنانچه در مورد گزارش عدم استحکام بنا فی‌مابین شهرداری و مالک اختلاف حاصل شود یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری مبنی بر عدم استحکام بنا را قبول نداشته باشد ، مراتب به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود .
مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص در خصوص آرا کمیسیون ماده ۱۰۰

در خصوص آرای اصداری از کمیسیون ماده ۱۰۰ ، هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز نسبت به آن رأی اعتراض کند ، مرجع رسیدگی به اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است ، اما در هر حال رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->