اصل دستور قضایی برای ورود به منزل

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاصل دستور قضایی برای ورود به منزل
داریوش asked 4 سال ago

 آیا ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل که به منظور بازرسی از آنجا صورت می پذیرد . حکم همراه داشته باشند ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
علی رضا answered 4 سال ago

مستفاد از ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، این است که ضابطان دادگستری باید به هنگام ورود به منازل که به منظور بازرسی از آنجا صورت می پذیرد ، اصل دستور قضایی را به متصرف محل ، نشان داده و مراتب مزبور را در صورت مجلس قید کنند و ضرورت رعایت حریم خصوصی اشخاص و تأکید موازین شرعی و نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ حرمت منازل و همچنین لحاظ مواد ۷ و ۵۴ قانون صدرالذکر ، ایجاب می کند که در ورود به منازل اشخاص و بازرسی از آن، ترتیب مشخص شده در قانون دقیقاً مراعات شود .
بنابراین ورود به منازل و انجام بازرسی توسط ضابطان به صرف دستور شفاهی مقام قضایی ، بر خلاف ترتیب مقرر قانونی در لزوم ارایه اصل دستور قضایی که ناظر به مکتوب بودن آن است می باشد و باید از آن پرهیز شود .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->