اخراج کارگر به صورت غیر قانونی توسط کارفرما

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاخراج کارگر به صورت غیر قانونی توسط کارفرما
صادق asked 4 سال ago

 چنانچه کارفرمایی کارگر خود را به صورت غیرقانونی اخراج نماید ، کارگر چگونه میتواند طرح شکایت کند ؟

به این مطلب امتیاز بده dwqa-question
1 Answers
درسا answered 4 سال ago

مطابق مقررات ، چنانچه کارفرمایی کارگر خود را به صورت غیرقانونی و برخلاف مقررات اخراج نماید ، برابر ماده ۲۰ قانون کار ، کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ اخراج به هیات تشخیص اداره کارگر  مراجعه و درخواست بازگشت به کار را ارائه کند ؛ هیات تشخیص کارفرما را فراخوانده و در این خصوص از وی توضیح می‌خواهد . اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و طی مراحل قانونی باشد کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است لیکن اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد ، در این صورت هیات تشخیص حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند .
اگر کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند یا کارگر تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد ، در این صورت کارفرما مکلف است از تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار ، معادل ۴۵ روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند ، ضمنآ بر اساس ماده ۲۷ قانون کار در شرایط عادی حق سنوات به ازای سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق محاسبه می‌شود و اگر کارگری اخراج شود ، حق سنوات به میزان هر سال سابقه معادل ۴۵ روز محاسبه خواهد شد .

به این مطلب امتیاز بده dwqa-answer
!-- Google tag (gtag.js) -->