اختیار أخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری؟

سوالات دیگراندسته بندی: دیگر سوالاتاختیار أخذ تأمین از متهم توسط ضابطان دادگستری؟
زهرا asked 4 سال ago

سلام . دوستان . آیا ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را دارند ؟

۱/۵ - (۱ امتیاز)
1 Answers
بسطام answered 4 سال ago

مطابق ماده ۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری :
 ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضائی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند و هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد ، تنها توسط مقام قضائی و طبق مقررات این قانون باید اقدام شود .

۳/۵ - (۱ امتیاز)
!-- Google tag (gtag.js) -->